mandag 20. mai 2019

"Armageddon - Halleluja!" fra foredrag med forfatter Dag Hoel 15.05.19


«Fra Hanvold til Trump» var tittelen på foredraget til Dag Hoel på Folkeakademiet 15. mai 2019.05.19. Her er et resyme, skrevet av Tone B. Bergflødt
Jeg ble interessert med en gang jeg så det annonsert, og husket dessuten forhåndsomtalen jeg fikk av Aina Johnsen Rønning for en tid tilbake. Det var hun som hadde sørget for å få Hoel inn som foredragsholder. Dag Hoel er dokumentarfilmskaper og forfatter av dokumentarbøker. Aina innledet med å fortelle om sin oppdagelse av temaet, og nysgjerrigheten det vakte etter å få vite mer. Hun hadde funnet skriftsteder i Bibelen som bekreftet teorien vi skulle få høre om. Så kom Hoel på talerstolen. Jeg var glad og forventningsfull for å være tilstede.
Forfatteren startet med å fortelle om en 30 mil lang pilegrimstur han var på fra Jerusalem til Damaskus i 2011, og som han skrev boka «Veien fra Damaskus» etter, den kom ut i 2012.
 - Jerusalem er Guds «pidestall», bindeleddet mellom Gud og mennesker, byen skal være hovedstaden i verden, fra Jerusalem skal Jesus regjere verden. Men først må det skje en rekke hendelser, og de er beskrevet i Bibelen. Mange mennesker tror fullt og fast på profetiene, og tolker naturkatastrofer, værfenomener og det meste annet som tegn på at «nå skjer det!». Hoel fortsatte:   -Jødene er Guds utvalgte folk. Vår (menneskenes) frelse avhenger av at vi trøster jødene. Jo mer vi hjelper jødene, jo bedre ligger vi an i Guds regnskap. Jødene er Guds folk, Israel er Guds land. De kristne sionistene sin trosverden, er også en politisk tilnærming til verden. -Hva betyr dette? Hva bor i dette universet? spør Hoel, før han fortsetter med å fortelle fra boka som det skal handle om i dette foredraget, «Armageddon – Halleluja!», som ble utgitt i 2014:
Boka handler blant annet om kristensionismen som er særlig utbredt i USA, Texas er arnestedet for denne måten å se kristendommen på. Også ulike steder i Norge finnes kristensionister. Hoel dro til Israel på chartertur sammen med en del av dem, blant andre Jan Hanvold fra Drammen. Forfatteren beskriver et møte med predikanten ved bassengkanten på hotellet. Hanvold ba til Gud fra solsenga, høyt ut i lufta, og Hoel ble fascinert. Senere beskriver forfatteren møtet mellom de to, hvor Hanvold tilkaller Jesus og er sikker på å ha omvendt Hoel. Forfatteren er ikke like overbevist, men lar tiden vise hvordan omvendelsen har lyktes.
-Religion er opium for folket, sier Hanvold til Hoel. -Gud vil ikke bare ha ritualer og tekster, han vil ha sjeler og følelser, troen må virke i oss for å være ekte! Forfatteren undrer: -Hvordan vet man at Gud interesserer seg for de troende? Og hvor kommer tilliten fra, tilliten til total overgivelse?
-Kun overgivelse kan redde deg, sier Hanvold, og ber en frelsesbønn.
Hoel fortsetter foredraget med å fortelle om sionismen, og de politiske dimensjoner som følger:         -Sionisme kan defineres som jødisk nasjonalisme, som en lengsel etter et hjemland. Den politiske sionismen oppsto tidlig på 1900-tallet. Jøder som var forfulgt i Europa skulle få et land i Palestina. Kristen sionisme betyr ikke at de er Israelvenner, men at etableringen av staten Israel er Guds inngripen i historien, en fullbyrdelse av en profeti som skjer i 1948. Det er et Guds mirakel, og man må tro det! sier Hoel, og fortsetter: - Jødene er Guds utvalgte folk, og vår frelse går gjennom aktiv støtte til jødene. Det som legitimerer jødenes rett til Israel, er avtalen mellom Abraham og Gud i 1.Mosebok. Der står det at hans ætt skal få dette landet, området fra Nilen til Eufrat. Det området er rettmessig jødisk, mener kristensionistene.
Hoel fortsetter: -Fram til på midten av 1800-tallet, mente man at teologi er redskapet for å forstå verden. Så dukket det opp sterke utfordrere til det synet. Charles Darwin kom med evolusjonsteorien om artenes opprinnelse, og tyske teologer begynte med bibelforskning som rokket ved Bibelen som Guds stemme, og som åpnet for fortolkning, at vi måtte forstå Bibelen som et bilde. Vi fikk en naturvitenskapelig og liberal revolusjon. Motreaksjonen til liberalismen, var å gå tilbake til å lese tekstene som absolutte sannheter. Fundamentalismen vokste, og dannet sterke miljøer i USA, det ble den dominerende teologiske retningen.
-Kreasjonisme betyr at man mener at verden bare er 6000 år gammel, og det synet vokste seg inn i fundamentalismen. Denne måten å se verden på er generelt sett avtagende, men står allikevel sterkt i USA i dag, forklarer Hoel, før han går videre:
-Bibelen leses som en historiebok som forteller hva som har vært og hva som skal komme. De troende ser Bibelen som «Guds reguleringsplan» og den er like vanskelig å endre som i kommunen! Forfatteren gjør stoffet forståelig ved å trekke det ned til noe jordnært og bruker humor, jeg er glad for å være her og høre dette!
Videre forteller han:
-Jødene eier Israel, og skal hjem. De lever nå i diaspora, det vil si de lever spredt i hele verden. Jeg trengte mer forklaring, og fant på Wikipedia: «Diaspora (fra gresk «spredning», «dispersjon», eller såing av frø) er en bevegelse, utvandring eller spredning av et folk («expats») fra deres opprinnelige sted eller fra deres forfedres land.»
Hoel holder publikum i ånde, historien fenger: -Da Israel ble etablert i 1948, ble dette sett på som fullbyrdelsen av en profeti. Etableringen utløste en euforisk stemning, en hellig tid. Når jødene vender hjem, så settes det i gang en kosmologisk kjedereaksjon. Jødene skal bebo og gjenerobre hele landet som Gud og Abraham gjorde en avtale om. At det bor palestinere der, er kun en midlertidighet, alt er jødisk, sier Hoel, og gir oss mer å tenke over:
-Man må endre fortellinger når profetiene ikke går i oppfyllelse. En teori for oppfyllelse av en profeti, er at Russland ved Putin vil angripe Israel, de vil gå i allianse med araberlandene og Irak. Dette er troppebevegelser det står om i Bibelen. Antikrist har vært foreslått å være både Obama, Gorbatsjov (på grunn av fødselsmerket hans) og Paven.
I sine samtaler med kristensionistene, har Hoel lagt merke til at mange blant dem er sterkt kritisk til annerledes troende. Katolikker og muslimer slås i hartkorn. Hoel undrer seg: -Trengselstida, hvor lang er den? 7 år? 70 år? Har den begynt? Det florerer flere parallelle forståelser. Alt skal avgjøres ved endetidsslaget ved Armageddon. Da møtes hærene og det går ille med de gode, helt til Jesus stiger ned, og utsletter kommunistene og muslimene. Så starter 1000 års riket, hvor Jesus styrer verden fra Jerusalem, jrf Ragnarok i norrøn mytologi, hvor Tor bekjemper Midtgardsormen.
-I følge apokalyptikken, sier Hoel, skal trengselstida initieres av opprykkelsen (1. Tessaloniker 4, 16-18). -Det betyr at alle de troende, som har et åpent og ærlig forhold til Gud, blir henta opp til himmelen i ett løft! Det vil si helt konkret! Det vil forsvinne folk fra middagsbordet, fra klasserommet, fra bussen, flyet, fra biler og torg! På jorda er kun de ynkelige igjen, som må lide seg gjennom trengselstida (Matt 24:4-12), som er kaotisk og grusom med krig, hungersnød og naturkatastrofer.
Jeg slo opp ordene, «opprykkelsen» og «trengselstida» på Wikipedia, og fant stedene i Bibelen hvor dette står omtalt. Jeg reflekterer, og tenker at det er kanskje ikke er så rart at disse profetiene har så stor oppslutning i vår tid, med klima- og miljøkrise, og at noen tror trengselstida ikke er så langt unna…men hva så?
Disse tankene kom, og ble med videre ettersom Hoel fortalte: -Det var stor eufori i 1948. En ny eufori oppsto i 1967 etter 6-dagers krigen, hvor Israel ble mye større med Golan, Vestbredden og Sinai, i tråd med forventninger i miljøet. Dette førte til en massiv omvendelse til denne måten å forstå verden på. Kristensionismen er tankegods som lever i kristne miljøer, det er ikke egne menigheter, og den fikk altså en boost i 1967, også blant baptister.
Hoel tar oss fram til vår tid: -«The late Great Planet Earth» kom som bok i 1970 og film i 1979, flere eksempler på at tankegodset gjennomsyrer populær-kulturen er Bob Dylan og Johnny Cash sine tekster, sier forfatteren. -Da President Jimmy Carter framforhandlet fredsavtale mellom Israel og Egypt som gjorde at Israel frasa seg land, ble han lagt for hat. President Reagan var imidlertid enig i tankegodset. -I 2014 kom filmen, «Left behind» med Nicolas Cage. Den beskriver hvordan de har det som blir igjen, etter at mennesker plutselig har forsvunnet i opprykkelsen.
Hoel kommer med tall, svimlende tall: -Rundt 100 millioner amerikanere, ca 1/3 av befolkningen er farget av dette, ca 50 millioner er såkalt «hard core». -De ser på politisk virksomhet som underordnet Guds plan. President Donald Trump tilpasser sin politikk til befolkningen. Halvparten av velgerne mener at Jesus vil komme tilbake innen 40 år. Forfatteren fortsetter: -Trump pleier vennskap med Saudi-Arabia for å imøtekomme velgerne sine. Han mener at Usa sammen med Israel bør bombe Iran. -Forventa aggresjon fra Iran mot Israel blir da framprovosert, slik at nye profetier kan bli fullbyrdet. Et skritt i den retning, var da Trump besluttet å anerkjenne Jerusalem som hovedstad i Israel, og flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Trump gjorde dette for å pleie en viktig del av velgerne sine. I Norge ville Siv Jensen flytte den norske ambassaden til Jerusalem, riktignok før de kom i regjerning, opplyser Hoel oss.
-Trump har anerkjent annekteringen av Golanhøyden, Israel skal vokse. Fredsarbeid i området blir sett på som å motsette seg Guds plan. Karmel-instituttet samler inn penger til bosetting for at det jødiske folk skal få et større område. FN mener de israelske aktivitetene med å etablere nye bosettinger er i strid med internasjonal lov.
Dag Hoel forteller oss om boka «22.juli profetien», skrevet av Jeremy Hoff, som kom ut første gang i 2015, og kom ut i ny utgave i 2016. -Boka handler om en teori om en underliggende årsak til attentatet, og at Breivik handlet på oppdrag fra Gud. Oslo-avtalen fra 1993 mellom PLO og Israel, mellom palestinere og jøder, skulle innledes ved Israels tilbaketrekning fra Gazastripen og Jeriko. Logikken er, ifølge de troende: Siden å avstå land ikke inngår i Guds plan, snarere tvert imot, straffer Gud de som fikk avtalen i stand, representanter fra Arbeiderpartiet, gjennom Breiviks ugjerninger.
Forfatteren fortsetter å fortelle om sine observasjoner av mye fremmedfrykt i de kristensionistiske miljøene. Han stiller spørsmålet: - Hvor skal palestinerne gjøre av seg? Svaret er at palestinerne ikke skulle vært der fra starten. Man kan lese om dette i 4. Mosebok. Israelfolket var i 40 år på vei til Kaanans land. Gud snakket til Moses at han skulle drive ut alle som bodde i landet fra før, og bosette seg der. Hoel forteller: -Fordi jødene ikke gjorde jobben den gangen, må de leve med plagen nå, det vil si, bo side om side med muslimene og palestinerne. Målet er at Palestina skal utryddes.
-Det er en stor bevegelse nå, som handler om at folk vil ta del i det hellige, at de vil leve i en hellig tid, i undrenes tid, det er nå det skjer! Jødene får tingene til å skje, det er nesten som en rus over det hele.
Forfatteren nevnte abortsaken og homofiles rettigheter, som eksempler på liberale ideer som fundamentalistene slår tilbake mot. Jfr. delstaten Alabama, hvor abort nylig ble forbudt.
Hoel fortsetter: -Visjon Norge samler inn store pengebeløp, de har mange trofaste følgere som donerer. Hvorfor? Kirkene i USA samler inn betydelige pengebeløp, hvor blir det av pengene? Iblant avsløres forkynnere i å berike seg selv, i å omgi seg med overdådig luksus. -Mennesker som gir, vil kjøpe seg fri, de vil vinne frelse.
Det er ikke bare politisk islam som finnes, foredraget og boka til Dag Hoel viser at kristendommen også i høyeste grad kan være politisk. Jeg anbefaler boka «Armageddon Halleluja!» for deg som er interessert i temaet, og ønsker å få en oversikt over dette landskapet. Jeg har til nå ikke lyktes særlig godt i det. Det har i stor grad for meg vært tåkelagt. Etter å ha hørt foredraget og lest boka, kan jeg øyne konturer og følge en slags rød tråd i denne historien, og nyhetene blir mer interessante å følge med i framover. Vi lever i spennende tider.
Tusen takk til forfatteren, Dag Hoel, og til Folkeuniversitetet ved Aina Johnsen Rønning for arrangementet.

1 kommentar:

  1. Hei Tone! Du er utrolig flknk til å gjøre notater! Imponert. Detter et ett uendelig stort lerret å bleke, og det å øynee en eneste tråd, er godt jobba :-)
    Jeg kjenner igjen mangeav disse tankene! Trumps valg av velgere/menighet, hans valg av side i Midtøsten, hans rikdom, hans holdning til muslimer...eller våpen.. det er gjenkjennelig, og samtidig er det selvfølgelig noe Hoel sier om frelse som jeg er grunnleggende uenig i,- men det å holde til krapp høyre for meg, er helt umulig, både som kristen og politisk sjel.
    Jeg tror på Gud og Jesus, men er totalt og inderlig langt i fra disse teoriene og konspirasjoene og tolkning av Bibelen.
    Hva som skjer fremover?? Det fjelder å holde seg våken :-) :-)

    SvarSlett