onsdag 30. mars 2022

Om ukultur og maktmisbruk i politiet

 -Vi får bekreftet det vi hele tiden har trodd. Som forsvarer har man ingen totaloversikt, vi har en anekdotisk tilnærming, men vi har hatt inntrykk av en praksis som er i strid med loven. Nå får vi bekreftet at det har vært systematisk, og over hele landet. 

Sier leder av Forsvarergruppen, Marius Dietrichson i en uttalelse vedrørende rapporten fra Riksadvokaten om tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker som ble publisert 14.02.22. 

Hvorfor reagerer jeg så kraftig på dette? Og over en måned etter at rapporten ble publisert?

Jo, fordi det er først nå at den er omtalt på en slik måte at det har nådd meg gjennom den alminnelige dagspressen. Flere artikler er skrevet, nå sist også et opprop fra flere samfunnstopper og debattanter.

Jeg har delt artiklene og sagt det berører meg personlig, men at jeg ikke vil gå i detalj fordi det også er andre personer involvert som ikke har bedt om offentliggjøring.

Saker som dette er sårbare å fortelle om, man er redd for å bli misforstått, for sosial utfrysing og stigmatisering.

Jeg må derfor la dette modne litt lenger, for å se om jeg klarer å transformere det til noe allment som kan deles.

Takk for at du leste dette. 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar