torsdag 12. november 2015

Folkemøte om kommunereform på Haugestad 29.10.15Det var godt frammøte, og engasjementet var stort. Mange tok ordet, og politikerne ble bedt om å være lytteposter denne gangen.  Samtlige av de som tok ordet denne kvelden var positive til å beholde Lier som egen kommune, selv om vi ble presentert for resultatet av spørreundersøkelsen, som viser at bygda er delt i tre i spørsmålet om kommunesammenslåing. En tredel er positiv, en tredel er nøytral og en tredel er negativ. Flere av de tilstedeværende hadde tydeligvis blitt oppringt, og gav uttrykk for at spørsmålene var uklare – de ville tydeligvis svart annerledes i dag. 

Kommunalsjef Einar Jørstad forklarte at det kommer flere spørreundersøkelser, og at den første kom uforberedt på folk var med hensikt, for å få et første resultat som var så reelt som mulig, og slik at man skulle få et sammenlikningsgrunnlag til senere. 

Deler av dette leserinnlegget er inspirert av Professor i fredsstudier, Johan Galtung sin artikkel: «Hvordan skal det gå med Norge?» publisert i Helsemagasinet, Vitenskap og fornuft, nr.7 2015. 

Samfunnet vårt lider i dag under massive problemer med oppløsning, destrukturering, ensomhet og fremmedgjøring, avkulturalisering og meningsløshet. Løsningen på dette får vi høre er større fagmiljøer slik at flere kan få bedre hjelp. «Jo større jo bedre», er økonomene sitt svar på det meste, «Stordriftsfordeler» er deres mantra og fagfelt, og det kan de mye om.

Lokalsamfunnet er en viktig kilde til omsorg, fellesskap, deling og identitet. Om møteplassene blir borte, eller sentralisert (som i praksis betyr det samme), slik som offentlige kontorer, butikker, bibliotek, kafeer og kulturhus, blir flere sittende hjemme og flere vil trenge hjelp til å komme seg ut. 

For de som kanskje fikk dekket sitt sosiale behov ved en tur på butikken eller biblioteket, vil kanskje en ekstra mil med bussen til en større by eller tettsted være en for stor bøyg å komme over. 

Galtung går så langt som å foreslå å dele opp i 4000 kommuner med en gjennomsnittlig størrelse på 1250, under slagordet «Smått er godt». Noen store kommuner er nødvendig, som han sier, men «bygg det horisontalt, basert mer på lokal selvtillit enn på størrelse».

Da jeg kom hjem fra møtet, fikk jeg høre om en vinbonde i Frankrike som fortalte at de der hadde gått den motsatte vei. Frankrike har delt opp landet i regioner, som igjen er delt opp i mange mindre lokale enheter. Det er gjort nettopp for å bevare lokal tilknytning, identitet, ta vare på kultur og få et større engasjement slik at flere kjenner eierskap til, og har lyst til å bidra positivt i, sitt nærmiljø. 

To av Liers kulturpersonligheter, Laila Stensen og Harald Saue kunne på folkemøtet på Haugestad fortelle om 50-80 gode år i Lier, og begge var trygge på at Lier også ville klare jobben de neste 50 åra. Stensen fortalte om venninner i Drammen som skulle ønske de bodde i Lier, basert på tjenestetilbudet. Saue var ikke imponert over Drammen som kulturbevarer. Han representerer Lier Bygdetun og det fremragende arbeidet de gjør for å bevare Liers bygninger, planter og historie til glede for Liers befolkning i framtida. 

Jeg håper forresten det gamle Landhandleriet fra Spiralen Friluftsmuseum blir tilbakeført til Lier når Drammen kommune nå har bestemt seg for å legge ned Friluftsmuseet, gjerne til Lier bygdetun. Bygningen kommer opprinnelig fra Nedre Skustad Gård i Øverskogen, og ble donert til Drammen Friluftsmuseum på 70-tallet. Hendelsen var en av grunnene til at Lier Historielag ble opprettet i 1971, i frustrasjon over at Klokkergården og Skustad Landhandel ble flyttet ut av bygda. (Liernett.)
Tone B. Bergflødt
Lier Senterparti

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar