torsdag 21. januar 2016

Debatten på Lier Bibliotek 20.januar 2016 med innledn. v/Jørgen Randers

Det gikk mange år fra jeg først hørte om klimatrusselen til jeg tok budskapet innover meg. Jørgen Randers har varslet i 45 år, og nå er han desillusjonert og deprimert - det er hans egne ord fra arrangementet i Lierbyen. Folk gjør jo ikke som han sier! Hadde han bare fått lov og penger nok, skulle han ordnet dette fort og gæli. Hvordan?
Jo, han ville innført forbud mot å brenne olje, gass og kull, og innført ettbarnspolitikk, flyttet alle inn i høyblokker, industrialisert jordbruket, innført forbud mot all hogst av skog slik at skogen fikk være uberørt og samle inn all overflødig CO2. Folk kunne se natur på National Geographic Channel når de fikk lengsel etter noe de ikke lenger husket hva var...NATUR, hva var det igjen??
Ut fra Randers sine 30 minutter med spissformuleringer, må konklusjonen være at han ønsker å skille mennesket fra naturen en gang for alle.
Det er drøyt.
Selv om jeg forstår hva han mener, er det farlig når slike som ham blir toneangivende og noen tar spissformuleringene hans bokstavelig.
Allikevel - vi trenger å høre slike som ham for å bli vekket - for så å finne løsninger i eget tempo. Min er: "Å skape meg et liv jeg ikke trenger å flykte fra."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar