mandag 11. januar 2016

"Verdivindu", tanker om flyktningesituasjonen etter Senterkonferansen 2016.Flyktninger kommer med bagasje, på godt og vondt.

På Senterkonferansen 9.januar 2016 snakket Ann-Magit Austenå, generalsekretær i NOAS om hvor viktig det er at flyktninger kommer i aktivitet snarest mulig etter ankomst til et nytt land. 
Hun henviste til fagfeltet psykologi, hvor det beskrives et fenomen: Flyktningen som kommer til et nytt land bærer med seg et slags «verdivindu» i sitt sinn, som er åpent en viss tid etter ankomst, men som lukker seg om kunnskapen ikke blir tatt i bruk. 

De fleste har noe av verdi i bagasjen, noe de er stolte av, noe de ønsker å ta i bruk, noe de kan, og ønsker, å bidra med der de har kommet. Det kan være utdanning, arbeidserfaring, matlaging, ideer som kan komme til anvendelse i et nytt land, tanker de har som de ikke har fått komme fram med der de kom fra. 

Denne «bagasjen» har altså begrenset holdbarhet, er «best før» og bør tas i bruk innen ca 1 år. 

Om flyktningene blir sittende passive utover den tida, mister de troa på verdien av det de har med seg, selvtilliten smuldrer opp, og de blir klienter som trenger massiv hjelp, og da vil konkurrere med nordmenn som trenger samme type hjelp, for eksempel norske ungdommer som er nyutdannede og ikke har kommet i arbeid. 

Det er svært viktig at de kommer i gang med relevant arbeid innen rimelig tid etter endt utdanning, ellers kan de på samme måte miste trua på seg selv og verdien av det de har ervervet seg av kunnskap. 

Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen var opptatt av det samme. Dessuten snakket han om å finne boliger til flyktningene. Blant annet sa han: 
Hva er så galt med å ha flere barn på et soverom? 
Slik det er i dag, er kravene til standard kanskje for høye, slik at det er mange utleieboliger som blir uaktuelle som kanskje inntil nylig var gode nok, og fortsatt er gode nok å bo i.
Han sa også at de i Flyktninghjelpen har sett flyktningstrømmen komme i lang tid, og syntes det var merkelig at Norge og nordmenn ikke var bedre forberedt. 
Det samme sa Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland i et foredrag han holdt 6 desember 2015, se link:

http://livestream.com/aktivdebatt/events/4560496

Både Austenå og Nesse var enige om at reglene for midlertidig ansettelser i Norge bør løses opp, slik at det blir enklere for arbeidsgivere å gi arbeid til flyktninger raskere, og på korte kontrakter om det trengs. 
Det bør følge lønnstilskudd med, slik at risikoen deles på arbeidsgiver og det offentlige. Det aller viktigste er å få flest mulig i aktivitet, før «verdivinduene» lukkes og vi har skapt mange hjelpetrengende klienter. 

Austenå og Nesse snakket om hvordan vi best håndterer situasjonen vi står i nå, hvordan vi best mulig integrerer de som allerede har kommet.
Egeland sier i sitt foredrag at det kun er 7 land i Europa som tar imot flyktninger i særlig grad. Flere land må på banen og ta sin del av ansvaret.

Innovasjon og skaperkraft må stimuleres. Vi som er voksne i dag må ikke miste trua på at de som kommer etter oss ser lenger enn det vi gjør, og finner sine løsninger på utfordringene de står overfor, uansett hvem sin "skyld" det er at vi har havnet i den situasjonen vi står i. Intervjuet Linn Skåber har med Presidenten i NHO, Tore Ulstein er positivt og framtidsretta, se link.

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar