mandag 16. mars 2015

Hvordan kan vi gjøre en forskjell til beste for jorda vår?

Foredrag om jordas framtid, ved Berit Dahl Soltvedt.
Ansatte står på krava for bedre lønn, eiere er presset for å holde kostnadene nede i konkurranse med utlandet.
Norge er av de land i verden som forbruker to kloder eller mer for å opprettholde en altfor høy levestandard i forhold til andre land. Om vi skulle levd bærekraftig måtte vi ned 90% i vår levestandard. Vi ville vært nødt til å ta vare på det vi har, ikke bare bruke og kaste, men satse mer på kvalitet i det vi kjøpte, slik at det vi kjøpte kunne holde lenger og også tålte en reparasjon, eller bytte av en del uten at hjele produktet måtte erstattes med et nytt.

For å orke å ta disse sannhetene innover oss, må vi gjennom en prosess som kan sammenliknes med å gå igjennom helvete, og det er det ikke mange som gjør frivillig. Derfor blir mange stående der de er, de unngår å høre, vil ikke se, fortrenger kunnskapen og tar heller fly en weekendtur til New York eller kjøper seg en ny sofa til trøst...

Helt sikkert er det at vi må justere forbruket vårt. Og skal vi ha noen som helst mulighet til å handle med omverdenen, må kostnadsnivået i Norge ned. Å tro at vi kan leve i vår egen boble med lønninger som er dobbelt så høye som i Europa ellers, og med de velferdsordningene som gjør at det i mange tilfeller lønner seg mer å gå på trygd enn å jobbe, det holder ikke i lengden.

Som gammel psykolog kan Berit mye om psyken vår. Etter å ha praktisert faget i 30 år, kan hun også mye om hvordan mennesker er og oppfører seg i praksis. Menneskenaturen er slik at vi ser best det som er rett foran oss, våre behov i dag og i morgen, og de menneskene som er rundt oss akkurat nå. Langsiktig tenkning og planlegging gjør vi ikke om vi ikke må. Det krever innsats og energi, og om vi slipper, så gjør vi det helst ikke.

Derfor må menneskenaturen overvinnes av tanken når det gjelder framtida for kloden vår.
Vi mobiliserer som folk når vi må. De fem krigsåra og katastrofen 22/7 har vist det. I krise samles folk, og gjør faktisk ofte det rette. Når krisa er over, faller vi imidlertid fort tilbake til gamle synder, og begynner å krangle og bry oss om bagateller igjen.

"Det er ikke farlig med brennende hjerter", sier Berit, det er gøy å satse for fullt!
"Du må ikke sove" diktet av Arnulf Øverland er aktuelt som aldri før.

De syv dødssyndene er blitt vår tids dyder, og er drivkrefter i vår samfunnsorden i dag.
De tre viktigste er:
Hovmod - høyere lønn og store fallskjermer, "vi er bedre enn alle andre" tenkning.
Likegyldighet - få middelklassen til å tro at markedskreftene har vunnet.
Misunnelse - Konkurranse - nedkjempe alle, å være mer konkurransedyktig enn naboen.

Wealth og Illth : to motpoler. NOK er i midten. Det er ikke bra å ta til seg mer enn man kan gjøre seg nytte av, da fører Wealth til Illth.

I dag tar vi ut mer av jorda enn jorda klarer å absorbere avfallet til. Det er illth.

Vi må ned 90 % i levestandard for å leve bærekraftig i Norge.
Den økonomiske veksten må ned, samme livskvalitet kan opprettholdes ved samarbeid  og bærekraftig tilbaketrekning.
Konkurranse og kapitalisme må vekk.

Det er fare for at demokratiet ryker, og det blir en autoritær overtakelse.

Hildegard av Bingen sa allerede på 1300 tallet at alt er forbundet med alt i et nettverk. Hun representerer en kvinnearv som er verd å ta vare på.

Selv om mennesket er programmert til å tenke kortsiktig, har bønder til alle tidervært nødt til å tenke langsiktig, gjerne 7 generasjoner fram når de forvalter jorda si på best mulig måte.

Vi må ta fram vår kjærlighet og vårt raseri!

Einstein sier: Vi kan ikke løse et problem med den samme tenkemåten som skapte priblemet.

Ved oppvåkningen: Start med det som er rundt det! med ditt eget nærmiljø!
Noen steder praktiserer kafeer og barer at man betaler for to kaffekopper hver gang, slik at en som ikke har penger allikevel kan få en kaffekopp i ny og ne og opprettholde sitt sosiale liv. Jeg så dette på TV fra Hellas hvor mange er så fattige at de ikke har råd til den kaffekoppen som beyr så mye. 

Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora eventyr!
Et økonomisk system som kan erstatte multinasjonale selskaper må vokse fram!
Vi må ha bærekraftige og holdbare bedrifter, og alle må ta ansvar for det!
Fra billigst mulig, til sikrest mulig for flest mulig.
Fra globalisering til lokalisering
Vi må være aktive optimister!
Vi lever i økologiens tidsalder - Nådens tid

Vi må snu fra å tenke katastrofe til å tenke kreativt!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar