onsdag 25. mars 2015

Hvilket parti er på lag med det Norge folk elsker?Hvilket parti er på lag med det Norge folk elsker?

Dette var åpningsreplikken til Trygve Slagsvold Vedum på Landsmøtet 2015 i Haugesund, det største landsmøtet i Sp sin 95 årige historie, med over 300 delegater.
Sp er et parti som ikke bare har ord, men er opptatt av handling og gjennomføring av det som blir sagt.
Sp er opptatt av å opprettholde små sosiale og geografiske forskjeller blant folk.
Sp er opptatt av verdier som folkestyre, miljø og solidaritet.
Nei til EU er fortsatt en aktuell sak for Senterpartiet, og ordene til Anne Enger er fortsatt aktuelle:
Vårt NEI er JA til noe bedre.
Sp har styrt Norge nest lengst etter krigen, og søker ikke makt for maktas skyld, men for å få best mulighet til å få gjennomført sakene.
Sp er en vital 95 års jubilant, og har snudd motgang til medgang i løpet av 2014.
Senterungdommen har hatt en vekst på 20% i sitt medlemstall. Det sier noe om at politikken treffer den yngre generasjon som skal leve videre etter oss, og det tenker jeg er et kvalitetsstempel.
Senterpartiet har fått 1200 nye medlemmer hittil i 2015, det vil si at det er 100 nye innmeldte hver uke etter nyttår.
Senterpartiet er et grasrotparti, og kjører grasrotkampanjer. Ta hele landet i bruk, og hele partiet i bruk.
Alle tjenester som vi er avhengige av, skal være nær folk.
Det er vårt mangfold som gjør Norge spesielt.
Sp vil dyrke mangfoldet, slik at folk skal føle fellesskapet, og ved det, skape sikkerhet.
Sp ønsker at Norge skal ha nasjonalt eierskap til naturressursene.
I dag styres landet av en ekstrem variant av høyre, tyngdepunktet ligger til høyre for høyre.
Embetsmannsstaten er i sitt vesen sentraliserende.
Sp fører en politikk hvor vi er opptatt av helheten og unngår deltenkning.
Kommunene må være tilpasset geografien. Slår du sammen to spredtbygde kommuner, får du allikevel ikke et tettbygd! Avstanden til de tjenester folk er avhengige av kan bli uakseptabelt store.
Det hjelper lite ved akutt fare når det tar 4 timer å kjøre til ulykkesstedet selv om ambulansen eller politibilen er proppfull av kompetanse og et robust fagmiljø!
Rapportering er ikke, og kan aldri blir viktigere enn handling, system kan aldri bli viktigere enn folk!
Byråkratiet er i ferd med å vokse oss over hodet.
Senterpartiet tror på «Det myndige mennesket».
Senterpartiet har tro på grønn vekst som er karbonnøytral, bruk av skog til biogass. En klimapolitikk hvor man er opptatt av muligheter og løsninger. Å legge til rette for at gründere har nærhet til beslutningstakere, slik at det blir utløst skaperkraft for finne de beste fornybare løsningene.
Troen på nærhet er sentral og mulighetene er lokalt – Sp vil ta hele landet i bruk.
Er det et mål for folk flest å tilbringe sine siste år på Norges største sykehjem?
Senterpartiet vil bygge – ikke privatisere jernbane.
Søndag skal være søndag.
Senterpartiet frykter ikke folket, og har en grunnleggende tro på lokalt folkestyre.
Til tross for hva Rattsøutvalget sier, skaper norsk matproduksjon store verdier. Å produsere mat er framtidsretta, vi kommer til å spise mat også om 100 år!
SMAKEN AV NORGE er et begrep – fortsatt aktuelt og går aldri av moten!
Store sentraliserte bruk er i tilbakegang, og det er faktum at mindre enheter gjør av ressursene utnyttes bedre og det produseres mer mat, dette er langsiktig tenkning.
Trygve Slagsvold Vedum er en munter, folkelig og klok mann, og avsluttet med:
«Det er ikke pynten på kaka som avgjør om den blir god!»
Sentrum står svakt i regjeringa i dag, og motstanderne prøver å latterliggjøre oss,
men jeg sier som Prøysen:
«Du skal få en dag i morra, og jeg har blanke ark og fargestifter tel…»
I Senterpartiet ønsker vi å ta vare på og bringe videre det som er gode verdier, det mener vi er lurt.
Å si nei til noe, er å si ja til noe annet. Det er viktige verdier for Senterpartiet.
Vårt NEI til nedbygging av matjord er et JA til framtidige generasjoner, ikke bare maksimere profitt nå, men tenke langsiktig.
Senterpartiet sier JA til politi nær folk, et hverdagspoliti som har som hovedoppgave å forebygge og avverge kriminalitet.
JA til langsiktig forvaltning av naturressursene.

En stemme til Senterpartiet er en stemme til nærhet, folkestyre og trygg norsk mat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar