tirsdag 25. mars 2014

Veien blir til mens du går - eller......?

Fra Prinsipp- og handlingsprogrammet til Senterpartiet 2013-2017:

"Senterpartiet tror at frie mennesker som får tillit også tar ansvar."

Rødt - blått - grønt : En liten sorteringsjobb på morgenkvisten. Jeg er tett i hodet og nesa for tida, jeg blir gjerne det når jeg grubler for mye. Og i disse dager er det mye å gruble på. Jeg tenker på Senterpartiet - og blir (forbigående!) syk av det.

Her starter dagens sortering:
Jeg mener at rene tjenestetilbud til folk, som helse, skole og veier bør finansieres og stort sett også driftes av det offentlige. Jeg mener også at stedsutvikling av kommuner og sentra bør planlegges noe slik at det kan framstå som praktisk og estetisk, men også gi rom for private initiativ. Dessuten må noen passe på at ikke matjorda bygges ned unødig.

Utfordringer i helsevesenet oppstår når friske arbeisføre folk står i samme helsekø som gamle og kronisk syke og ikke prioriteres, slik at de må vente så lenge at de også blir kronisk syke og ikke kan jobbe.

Det er kanskje derfor private helseklinikker dukker opp og dekker et behov og lar folk betale for å bli behandlet fort slik at de kan komme seg tilbake i jobb.

Fasilitatoren på Ringerike Sykehus Per Bleikalia er eksempel på "den nye ledertypen" og står for en lederstil som kan være veien ut av uføret med lange sykehuskøer.  Han har gjort forenklinger som setter pasienten i sentrum på en helt ny måte, og får med begeistring alle de ansatte med seg. Nylig fikk han en pris fra legeforeningen som den første "ikke-legen" for sitt arbeid.

I stedsutvikling kan det oppstå utfordringer når ressursene er et annet sted enn der kommunen har bestemt at de skal være. Her kommer det til å handle om oss og gården vår:

Om ikke vi hadde bodd i ei Høyre-styrt bygd, ville vi sannsynligvis ikke fått bygge kurs-og konferansehotell på gården vår, det skulle nok helst ha ligget nærmere sentrum og motorvei om planen skulle følges. Men så var gården vår akkurat der, og vi som hadde ressurser til å bygge ville gjerne utvikle vårt sted, og fikk lov - fordi i bygda vår premieres  og oppmuntres personlig initiativ og gjennomføringsevne!

For meg er Senterpartiet et "Grønt, næringsvennlig parti", med plass til "frie mennesker som får tillit og tar ansvar". Det er derfor jeg havnet der når jeg skulle velge meg et politisk parti å engasjere meg i som 50 åring full av livserfaring som jeg mente kunne komme til nytte innen politikken.

Slik det ser ut nå, og utfra det jeg opplever på møter og arrangementer utenfor lokallaget, lurer jeg på retningen Senterpartiet går i. Vil de tilbake til sentrum, med et bein i det røde som står for gode offentlige tjenestetilbud innen skole- helse og samferdsel, og et bein i det blå som står for oppmuntring til private initiativ og verdiskaping, eller går partiet lenger til venstre og mister den blå delen av seg av syne?
Og hvor er det grønne, miljø- og næringsvennlige?

Når jeg opplever at det er mer snakk om fordeling enn om inntjening, blir jeg urolig og stiller meg disse spørsmålene.

Jeg mener Senterpartiet bør jobbe for å oppmuntre flere yrkesgrupper, også bønder til å bli mindre avhengige av planøkonomi og offentlige overføringer.
Sp bør støtte opp om omstillingsordinger for å utvikle kreativiteten i distriktene og byene til også å gjelde næringsliv generelt, ikke bare fokusere på bønder.
Bønder er gjensidig avhengig av mange yrkesgrupper og genererer liv og omsetning om de får drive godt. Å drive godt behøver ikke være ensbetydende med å drive stort, det kan fort føre til overproduksjon, allmenningens forbannelse. Derfor bør bønder oppmuntres og støttes til å gjøre noe mer ut av produktene sine lokalt, og på den måten også sysselsette flere yrkesgrupper i distriktene og i byene.

Bønder mobbes. Senterpartiet assosieres med bønder. Are Kavlø skrev i helga: "hva er norsk politikk uten Senterpartiet?" Svar: Norsk politikk

Så skrives det i Dagbladet 24.03 om Senterpartiet hvor aktørene blir sammenliknet med Game of Thrones og det trekkes linjer tilbake til ufreden mellom Leirfall og Borten, interessant nok, og et eksempel på at virkeligheten nok en gang overgår fiksjonen.

Det avdekkes at det er palmeolje i kraftforet til kyra. Bondelaget og Tine vet om det, men det høres ærlig talt ut som om de ikke synes det er så farlig akkurat hva kua spiser. Bonde- og Småbrukarlaget sier de ikke visste det, og virket oppriktig forundra, slik det ser ut på TV-intervjuer.
Innslaget på Dagsrevyen var illustrert med traktor-rally og intervju med representanter for sporten som utfra interesser og språk 100% bekrefter alle fordommer og klisjeer om bonden som fortsatt finnes blant folk, og forsterkes dag for dag med alt som avdekkes av "eksos-skinke" og melk "beriket"med palmeolje.

Folk flest føler seg lurt, og når det går på noe så sensitivt som maten vi spiser, (palmeoljen) og lufta vi puster i (transport av eksosskinke) er det alvorlig.

Den troverdigheten og tilliten må bygges opp på nytt, fra bunnen av.

Når de som er og har vært ansvarlige for at disse ordningene har utviklet seg til praksis og common sense ikke ser alvoret for både omdømmet sitt og bøndenes og heller ikke tar det så tungt at forbruker reagerer på slike avsløringer med annet enn at de overreagerer, er det betenkelig.

"Hvis Frp får fullt gjennomslag for sin politikk, forsvinner både landbruket og næringsmiddelindustrien i Norge, nesten 100 000 arbeidsplasser tilsammen. "
Dette sier den påtroppende lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum i Aftenposten 22.mars.

Det er da viktigere å si hva Senterpartiet skal gjøre for å transformere disse arbeidsplassene til bærekraftige, grønne, framtidsrettede, blomstrende bedrifter, kanskje i en helt ny form som vi ikke kan se klart ennå?
"Veien blir til mens du går" har kanskje aldri vært sannere......spørsmålet er om mange nok tør stole på det.....

Jeg har stor tro på de iboende krefter i hvert enkelt menneske, bare de blir gitt tillit og rom kan store ting skje.

Til slutt, et litt større utdrag fra Senterpartiets Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017: "Senterpartiet ønsker levende lokalsamfunn over hele landet, lokalsamfunn som har handlefrihet og sjølråderett. Senterpartiet tror at frie mennesker som får tillit også tar ansvar. Sammenhengen mellom rettigheter og plikter blir tydeligere i oversiktlige samfunn. Opplevelse av fellesskap og felles identitet er viktig for å inkludere og integrere alle."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar