mandag 28. april 2014

Barsel-Facebook-gruppe på besøk 26-27 april 2014

En Facebookgruppe på 20 glade mødre var våre gjester i helga. Jeg snakket med dem, og fikk lov å fortelle litt om deres felles historie, og å legge ut noen bilder fra oppholdet deres hos oss.

Facebookbarselgruppa ble til ved at noen gikk ut av en annen mødre-gruppe som de opplevde var preget av en ukultur med mye kritikk og negativitet. Kriteriet for å bli medlem i denne nye gruppa var at alle hadde født barn i juli 2013, samt at man skulle være støttende overfor hverandre og ha en vennlig omgangsform.

Nå hadde gruppa nådd 89 medlemmer, og blitt til en lukket gruppe, det vil si, det er ikke lenger mulig å bli medlem for nye mødre. På denne måten opplever de som er der et trygt og fortrolig fellesskap hvor alle kjenner hverandres historier så langt hver og en velger å dele. Som de sa, så trenger de lite rådgivning utenom, fordi de bruker hverandre som både konsulenter i mødrelivenes utfordringer og som "psykologer"i samlivspørsmål og annet. Gruppa er landsdekkende, og denne samlingen var den første, men kom ikke til å bli den siste!

For meg var det interessant å høre deres historie, og så tenker jeg at Facebook virkelig fyller en funksjon i vårt samfunn ved at fellesskap kan dannes på tvers av både geografi, alder og bakgrunn ellers. En av mødrene fortalte om seg selv at hun var førstegangsmor i voksen alder, og at hennes venninnner nå hadde ungdommer og at hun derfor ble litt alene med sin baby, og sine spørsmål rundt barsel- og spebarntida.  Da var Facebook-gruppa god og ha, og de fleste sa de var inne der hver dag for å sjekke om det var noe nytt, legge ut noe selv eller svare på noe som andre lurte på. Noen av mennene syntes det var godt at kona hadde en ventil og et forum utenom heimen, mens andre kanskje var litt skeptiske til at kona delte samlivsproblemer og annet med et kvinnefellesskap. Noen hadde barn fra før, og en var gravid igjen med nestemann. Dermed kunne man også få  støtte og hjelp til andre utfordringer også.

Takk for innblikket dere gav oss i Facebookbarselgruppa deres, lykke til videre, og velkommen tilbake til Renskaug Vertsgård ved en annen anledning!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar