tirsdag 26. januar 2021

Noen punkter om ytringsfrihet

 

Vernet av ytringsfriheten er særlig begrunnet i tre hensyn:

Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet –kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.

Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet – vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andres, og i kraft av denne friheten utvikles vi som mennesker.

Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten. (Store norske leksikon)

Sakset fra frokostmøte om ytringsfrihet i regi av Human Etisk Forbund 21.01.21

·       At motargumenter og motstand driver oss videre, og er en del av ytringsfriheten

·       Å bli motsagt er en del av demokratiet. Det må vi tåle i ytringsfrihetens navn

·       Mennesket er liv som besitter språk

·       Sosiale sanksjoner begrenser ytringsfriheten. Forskjell på retten til og muligheten til ytringsfrihet, For eksempel at man nektes plattform eller at miljøet er så intolerant at man ikke kan snakke fritt.

·       Ytringsrommet begrenses også av for eksempel terrorister.

·       Kan vi tulle med religionen? KLM løp rundt med prestekrager - viktig øyeblikk for religionskritikk og ytringsfrihet.

·       Islamkritikk kan føre til sanksjoner som om man tråkker på minoriteter.

·       Sårbare grupper gjør krav på et monopol på sine perspektiver, og bortdefinerer alle som har et annet perspektiv. Det finnes legitim kritikk også av minoriteter og sårbare grupper.

·       Islam er ikke en minoritet, verdens største religion. Det må ikke bli for sensitivt å kritisere minoriteter.

·       Man bør vise hensyn. Det er imidlertid en del av «ytringsfrihetspakka» at det også er lov å ytre seg på en umoralsk måte, man må da tåle å få sosiale sanksjoner selv om det rent rettslig er lov. Kriteriet for å bli krenket er ikke såre følelser - du må ha en grunn. Forskjell på å bli fornærmet og å bli krenket. «Visse krenkelser bør finne sted» (ukjent)

·       Det gis intet vern mot konsekvensene av ytringsfrihet. Love hurts - det gjør også ytringsfrihet.

·       «Trykkokerteorien» er omdiskutert, men lyder som følger: Hvis man legger lokk på enkelte meninger, kan hatet og sinnet demme seg opp, og komme tilbake som ekstreme ytringer og handlinger. I land hvor man undertrykker høyreekstreme politiske partier, er det mer vold enn i land hvor man tillater slike partier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar