onsdag 4. juni 2014

Om Bergfløtt Arbeidskoloni og Landssekretær Laurits Grytten

Landssekretær Grytten
På 60 års dagen - 4.mai 1934
Fra
Bergfløtt arbeiderkoloni

Me helsar Deg Grytten med blomar og ord, me her som er svake og små.
Me burte er langt i frå heim, far og mor -
difor på Bergfløtt me stå.
Bergfløtt hev vore ei reddande borg,
Bergfløtt hev døyva so mangen ei sorg.
Bergfløtt Du grunnla på Gudstro og ord.
Difor for oss er Du stor.

Du kom her til Bergfløtt med ungdommens mot
Kraftig til lekam og sjel.
Du stod ved vår sida, Du tak for oss tok.
Du vilde oss alle so vel.
Du elska Ditt arbeid, Du elska vår stad,
Du elska oss alle, oss livsmot Du ga--.
Å kunne me syna i gjerning og ord:
Me elskar Deg kraftige bror.

Du dagleg er frå oss, dog dagleg so nær
i bøner til Himmelens Far.
Me sveik Deg so ofte, dog hev du oss kjær.
Du elska oss slik som me var.
Di` i vår tanke med heider Du står,
og når Du inn i dei sktier går
me vonar at medgangen mot Deg vil ty
og sorgene langt frå Deg fly.

Til Laurits Grytten
på 70 års dagen 4 mai 1944.

Tone: For Norge, kjempers fødeland

I fiskerbåten lærte du
en herlig sang av måken:
å stevne frem med modig hu,
ja, trosse tettte tåken!
Du våget mangen alvorsdyst
på Sunnmørs vilt forrevne kyst,
men da slo hjertet høut av lyst -
slik fart holdt gutten våken!

Som Peter kalte Herren dig
til større dåd å øve:
for hjemløst folk å rydde vei
og motgangs bølger kløve.
Du fikk det største kall på jord:
å legge ut på Herrens ord,
og seile frem med ham ved ror
- og Herrens løfter prøve!

En flokk av menn i dypest nød
du fikk det kall å lede,
og frelse dem fra synd og død
trygt inn til livets glede.
På Bergfløtt skapte du et hjem
hvor varme hjerter møtte dem.
Der strålte håpet atter frem,
for der var Gud til stede!

Så sunn og sterk på sjel og kropp
du var en far iblant dem.
Og brutte viljer reistes opp
fra lenkene som bandt dem.
Din seige vilje førte an
og drev til arbeid alle mann, -
men kjærligheten dyp og sann,
var det som innerst vant dem!

Du blev en venn for hjemløst folk,
de kjente hjertets stemme!
Så blev du deres egen tolk
for deres sak å fremme.
I syd og nord omkring du fòr
og talte varmt til oss som bor,
at vi vår neste her på jord
må aldri, aldri glemme!

På Herrens bud du gikk avsted
og kunde aldri svike.
Du sådde ut en hellig sed
i ordet om Guds rike.
Hvor før det torn og tistel sto`
nå edle vekster rikt skal gro, -
for kjærlighet og håp og tro
gir trivsel uten like!

Så trygg og traust du står i dag
blant alle dine kjære.
For trofast dåd og hjertelag
med dem vi vil dig ære.
Men selv du legger æren ned
hos Ham som for dig stred og led.
Hans løfter holdt i strid og fred.
Hans navn velsignet være!
         
Ingvald B. Carlsen

Lauritz Grytten in memoriam

Landssekretær i Norsk misjon blant hjemløse Laurits Grytten er død. En plutselig hjertelammelse satte siste fredag stopp på et langt og aktivt liv.
Landssekretær Grytten kom tidlig med i misjonens arbeid. Høsten 1910 reiste han ut til Bergfløtt i Lier for der sammen med sin hustru å bygge et hjem for hjemløse menn. Det var ingen lett oppgave han her gikk til. Det var noe nytt som skulle prøves, noe nytt ikke bar her i Norge, men i hele Norden. Tanken om en arbeidskoloni for hjemløse menn hadde lenge levd i manges sinn. Men en manglet mannen som hadde de praktiske og åndelige forutsetninger for å makte en slik oppgave. Grytten var mannen. Hele sin sterke arbeidskraft og personlighet la han i oppgaven. Han fikk oppleve å se hvordan stedet etter hvert vokste til en liten mønsterbedrift, samtidig som det bevarte det gode hjems fred og harmoni. Et opphold på Bergfløtt ble for mangen en hjemløs vandringsmann til et vendepunkt i deres liv. Det er mange i dag som med takknemlighet tenker på hva Grytten fikk være for dem, gjøre for dem.
Etter 16 år på Bergfløtt fulgte 16 års travel reisevirksomhet over det meste av landet. Grytten kunne tale de hjemløses sak som ingen annen. Alt han bar fram av opplysninger var førstehånds. Han kjente de hjemløses nød så og si på sin egen kropp. Derfor kunne han med tyngde tale deres sak.
Nå har vandringsmannens hjelper selv lagt vandringsstaven ned. Han er gått inn i den store hvile.
Guds fred over landssekretær Gryttens minne.

O. Bj.

Tanker om Bergfløtt Arbeidskoloni (Norsk misjon blant hjemløse)

Enslige, friske, arbeidsføre, alkoholskadde menn. De søkte frivillig om å bli tatt inn. Det blev snekkerverksted, malerverksted, blikkenslager- og skomakerverksted. Det var arbeidsplikt for alle. Arbeidet blev regnet som den beste terapi.
I 60 årene og utover blev misjonstanken fortrengt av S.O.S. og byråkratene, som fikk mere innflytelse på ledelsen i misjonen. Institusjonen blev overført til Staten og dermed var misjonstanken en Saga blott. Driften var lagt slik op at med minimal støtte fra det offentlige, kunne stedet gå godt med de midler som blev tilført fra de mange små foreninger rundt omkring i landet og med avkastningen fra have- gårdsbruket. I og med statsdrift steg pengeforbruket til uanede høider. Fungsjonærstanden økte merkbart. Arbeidsplikt blev forandret til arbeidstilbud. Almannamøte blev godtat og dermed kravmentalitet og uro i det hele tat.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar