søndag 27. januar 2013

Nordal SkoleMøte mellom Senterpartiet i Lier og FAU ved Nordal Skole 16. januar 2013.

Nordal Skole er foreslått nedlagt. Den 16 januar hadde noen av oss i Lier Senterparti et møte med Nordal Skole FAU. Der fikk vi høre deres syn på forslaget om nedleggelse, og vi møtte et engasjert FAU som var oppriktig bekymret og lei seg for at skolen deres er på vei til å bli historie. Gjennom flere år har det vært forslag om nedleggelse av Nordal Skole. Det har ført til at foreldre har foretrukket å sende barna sine til større og mere stabile skoler som Hennummarka og Hallingstad.
Det er 150 skolebarn som sogner til Nordal, nå er det 48 elever ved skolen. Det er et lite antall fra 1-7 trinn, og det er for få til å bygge en framtid på.
Om det var slik at man visste at det ville bli færre som sogner til Nordal i framtida, ville en nedleggelse være fornuftig.
Det som er tilfellet, er imidlertid at det bygges boliger hvor sannsynligheten er stor for at det flytter skolebarn til, eller at det skapes nye som kommer til etter hvert. Vegg i vegg med skolen er Borgestad Barnehage. Det er allerede tett kontakt mellom barnehage og skole, og det er naturlig for mange av barnehagebarna å fortsette på Nordal Skole. For små barn er tilhørighet og små forhold av stor verdi. Seksåringer er fortsatt småbarn, og de trenger gode trygge hverdagsomgivelser. Det kan en grendeskole som Nordal Skole bidra til. 48 elever er lite, og det kan være vanskelig å finne venner som passer blant så få å velge i. Det er de veldig klar over på Nordal, og det jobbes med inkludering i stor grad, og de lykkes med det. De ønsker seg imidlertid mange flere elever, skolen kan ta opp til 150.
Hegg skole skal bygges om og bli ny. Det vil si at de elevene som går på Hegg skole i dag, fra høsten 2013 må gå på skole et annet sted i byggeperioden. Det kan da bli slik at Nordal-elevene skal flyttes til Hallingstad og noen av Hegg-elevene skal inn på Nordal skole i to år, før skolen legges ned for godt.
Dette reiser en del spørsmål:
Hvordan vil det være for Nordal-elevene å se andre som fyller skolen ”sin” mens de selv må busses/kjøres/gå til Tranby? Hva med motivasjonen til rektor og lærere?
Vi er ikke i tvil om at både rektor og lærere vil være profesjonelle i denne situasjonen og vil gi Hegg-elevene den beste mottakelse og oppfølging, men hvordan er det med følelsene rundt dette? Har de involverte blitt hørt nok?

Da vi kom på møtet den 16, var parkeringsplassen full, og vi møtte svette og glade folk i trappa som hadde vært på Friskis og Svetttis. Det er flere fritidsaktiviteter som utøves på Nordal skole, blant annet øver Hennum-musikken der. Skolen benyttes også til 17.mai arrangementer og andre samlinger i grenda. Skolen er å betrakte som et grendehus sammen med Borgestad.
Det er mye som forsvinner med en skole, den er en viktig møteplass i hverdagslivet for mange mennesker, og kan også være grunnen til at de har flyttet nettopp dit.
Trenden i samfunnet er at flere ønsker seg til slike lokalsamfunn. Å dyrke jorda er et ønske mange har, og over bordet på møtet kom det spontant fra et FAU medlem, vi har et jorde å låne bort til parseller!
Det kom et mylder av ideer for hvordan en ”Grønn” skole på Nordal kan se ut, bare de får sjansen. Dugnadsviljen til å få skikk på en gammel skolevei og annet kom fram, og nedleggingsspøkelset ser ut til å ha utspilt sin rolle om meningen med det var å vekke lokalbefolkningen til dyst for å redde skolen sin.

Vi i Lier Senterparti vil gå inn for at Nordal skole skal bestå. De bør få tid på seg, kanskje 10 år, slik at menneskene tilknyttet skolen kan få vist at de med ny giv og ved felles innsats kan gjøre skolen så attraktiv at de klarer å øke elevtallet. Dette kan skje ved å gjøre grep som gjør skolen annerledes og interessant og som bidrar til å styrke Nordal skoles særpreg.
Kreative sjeler kom i sving! Finn på akkurat DET som skal til for at foreldre igjen velger å la sine barn gå de første skoleåra på Nordal Skole!

For Lier Senterparti
Tone B. Bergflødt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar