torsdag 31. januar 2013

Fra Liers gårdsregister om Bergflødt og Renskaug

Augen Andersen Bergflødt, f. 1860, d. 1924, g. m. Elise Andrea Olsdtr. Eriksrud, f. 1862, d. 1944.  
Regnskapsføringen viser at Augen drev sin gård med omtanke. Spesielt var han interessert i fruktavl, og i tida 1880-1885 hadde han et par ganger over 300 kr. i inntekt av frukthagen årlig. Han oppnådde mange førstepremier for frukt på utstillinger. Augen Bergflødt hadde mange tillitsverv, og var bl. a. medlem av herredsstyret lenge, og fungerte en tid som ordfører. Videre var han forlikskommissær, domsmann, lagrettsmann, medlem av fattigstyre, osv.

Gårdsnavnet (av gno. Beruflot) er dannet av Bera, som har vært navnet på bekken nordafor gården, den som nå kalles Eriksrudbekken, Tajebekken eller Berfløtbekken. Gno. bera betyr bjørnebinne, og flot betyr flate. 


Renskog ligger ca. 40 meter over havet på leirgrunn i noe bakket lende mellom Lierelva og Villingbekken. Bygdeveien mellom Lier st. og Sylling går over gården, og likeså den nedlagte Lierbanen. Gården er noe utsatt for leirras.
Gården grenser langs Lierelva i øst og sørøst mot Haskoll, Gommerud, Overn, Tranby, Hellum, Hårberg og Lyngås, mot Helgerud, Berfløt, Eriksrud og Landfald i sør og vest og dels mot Landfald og dels langs Sogna mot Egge.
Gårdsnavnet (gno. Reynisskógr) er dannet av gno. reynir m. - rogn, og skógr - skog. Gården ble trolig ryddet i vikingtida. Den ble delt i Søndre og Nordre Renskog sannsynligvis i gammelnorsk tid. Hagan nord for Nordre Renskog ble sannsynligvis ryddet i kristen tid og nedlagt etter Mannedauen for seinere å bli brukt under Nordre Renskog.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar