onsdag 21. mai 2014

Korrespondanse mellom Augen Bergflødt i Renskaugkompaniet og okseselger i Opdal 1898.

Opdal 15/8 98
Hr Augen Bergfløt
Ser af Deres Brev at de foretrekker Oxene bragt til Otta Station men jeg er lit bange for at tage denvei først for et fra gode Nordover og siden for ...og ved Ola Storlian bare man enda kunde faa Vogne efter som de ere bestilte og slop for at ligge over fjellvegen til Otta ere vi nemlig ikke kjente paa Dere mod den andere vei til Lille Elvedal er for oxsene meget realt for at oksene kommer ned 2 mil overfor Station og vi kan der bestille oss klovning forud hvad Fragten angor er det vist liden forsjel for alminnelig Dyr 11 à12 mellom 54 à 53 kroner. Om De indvilger dette maatte de skrive strast og Adressere Brevet til Steffen Domaas. Jeg reiser med Saue og Ko... til Kristiania den 22 à 23 fra Lille Elvedal og selger disp til Slagter Schjølner om nogen af Eder var der i den Tid kunde vi tales ved. Med agtelse
Sv. Bjørndal
NB. Tak for pengene vi fikk. Vi har bedre veir for Dyrene i det sidste.
Opdal den 18 Aug 1898
Hr Augen Bergflødt
Dit brev af 6 august dennes med inlagte 1500 kr siger femten hundrede kr riktig modtaget som betaling for 200 Okser hvorfor kvitteres.
Steffen Domaas
Jeg skulde svart dig før men jeg var borte på en fisketur
 
Dit brev af 18.d og Svend Bjørndalen af 15 d er modtaget. Bjørndalen skrev at han var at træffe i Kristiania den 22 el. 23 d. Hvorfor jeg i den anledning reiste inn for at konferere med Hans om modtagelsen af Okserne, men den turn var forgjæves! Så fik jeg vide at han .....for veien. Vi tænkte at underhanden.... Dem om driving af Okserne, fjeldene udover, til Lillehammer, men da jeg ikke fikk personlig konferere med Bjørndalen og tiden nu blir for knap til yderligere korrespondanse har vi bestemt os for at tage med Okserne paa Otta jernbanest. Tirsdagen den 13de......førstkom. og reise derfra med første tog kl.6 m samme dag. Vogne skal vi bestile for telegraf noen dage forut. 2 af os reiser opover, et par af os ankommer til Otta lørdag aften e 11 for at....Mandag af ordre os ordne seg fram (?). I haaber at Dere kommer til Otta Mandag saa i tetids at Okserne kan bli godt fodrede og uthvilte til Oplæsningen om morgenen. Jeg skal samtidig forhøre om Dere kjender non som vilde køre sig en Bytur, saa vor det andledning til gratis reise ned mod at have tilsyn med en Oxevogn.

Opdal 26-8-98
Her Augen Bergflødt!
Da det nu lakker saa langt paa høsten, og frostgangen er saa sen, saa maa vi bestemme en tid vi skal levere okserne. Vi har tenkt at faa levere senest Søndags aften paa Otta den 11 September. Vi bør ikke vente lengere og vi har aldrig levert senere til Sælie Hamar, Og vi tør ikke vere lengere for sne og uveir oppe paa den høie trase. Svar utbedes med første post saa vi er sikre paa at mødes paa Otta.
Du skrev vi var noget heldige kare. Det høres at de fekarer som har ventet faar sine okser bedre betalt i hilsen fra os alle
Steffen Domaas     A.Øvreladt   Ole H. Mjøen    S. Bjørndal

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar