tirsdag 6. desember 2022

Kreativitet

6. desember

DENNE EVNEN TIL Å ROMME MOTSETNINGER, AT TO TING ER LIKE SANT SAMTIDIG, ER ET VIKTIG KJENNETEGN FOR KREATIVITET, MENS DEN I VITENSKAPENS VERDEN SOM REGEL ANSES SOM EN UTING.

Merete Morken Andersen

Det går opp for meg hvorfor jeg iblant ble misforstått i politikken. Jeg ser ofte begge sider av en sak, og synes det er utrolig vanskelig å gå for en sannhet. Og i politikken må man det. For å få gjennomslag for en sak, må man velge side, og stå for det synet. Og sånn må det jo være. Men vanskelig er det. Ofte har motparten like gode argumenter, og noen ganger bedre. Når man i tillegg er bundet opp i et politisk partiprogram, må man noen ganger gå på akkord med egen overbevisning.

Skjønnheten og kreativiteten viste seg imidlertid de gangene vi kunne komme fram til løsninger på tvers av partipolitikken, da var det moro å sitte i utvalg og kommunestyre.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar